Skip to main content

Finitura BV verwerkt uw persoonsgegevens, gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon, in het kader van zijn activiteiten. Via onze privacy policy laten wij u weten welke gegevens wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website of wanneer u een overeenkomst heeft als klant van Finitura BV.

Uw persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met De General Data Protection Regulation (GDPR).

Welke persoonsgegevens worden er verzameld en bewaard?

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Algemene persoonlijke informatie zoals: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, andere gegevens die u zelf heeft verstrekt aan Finitura BV in het kader van een overeenkomst.
 • Informatie om een aankoop, reservatie of offerte-aanvraag mogelijk te maken en aldus te verwerken voor het correct kunnen uitvoeren van onze overeenkomst
 • Informatie die wij mogen ontvangen door communicatie die u tot ons gericht heeft
 • Informatie die mits voorafgaande toestemming van de klant toevertrouwd werd voor het aankondigen, voorstellen of toelichten van realisaties, projecten of andere elementen.
 • Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan onze website worden bewaard in Google Analytics, maar steeds anoniem. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar één persoon of organisatie.

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Finitura BV zijn noodzakelijk:

 • voor de uitvoering van onze overeenkomsten om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven,
 • om u te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus beantwoorden van uw vragen via onze website of per telefoon
 • om u, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor opvolging

Hoe worden de gegevens verzameld?

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillige invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt:

 • Via persoonlijk contactopname ahv adresgegevens, telefoongegevens of e-mail van Finitura BV
 • via het contactformulier en de daar voorziene invulvelden op de website.
 • De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van Finitura BV

Toegang, tijdsduur en bewaring van de verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door Finitura BV. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

Recht op inzage, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens: u kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens.

 • Recht om vergeten te worden: U behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan u het recht bekomen uw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.
 • Daarnaast beschikt u ook over het recht op verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens.

Om uw recht te kunnen uitoefenen, dient u zich schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot info@finitura.be

Vragen?

Indien u vragen heeft over het bovenstaande kan u steeds contact opnemen via info@finitura.be

Disclaimer

Finitura BV behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies, zoals het bij de meeste websites het geval is. Deze cookies gebruiken we om u de best mogelijke ervaring op onze website te geven.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden van zodra u een website bezoekt.

Onze cookies helpen om:

 • de website te laten werken zoals u verwacht
 • onze website voortdurend te kunnen verbeteren.

De cookies worden niet gebruikt voor:

 • persoonlijke en/of gevoelige informatie te bewaren (hetzij met uw uitdrukkelijke toestemming en indien de gegevens nodig zijn om een bestelling te verwerken)
 • door te geven aan derde partijen
 • commerciële doeleinden.

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Heb jij een project waarbij we jou kunnen helpen?